Jak platit inkasem

Inkaso vám nabízí jednoduchý, automatický a včasný způsob úhrady. Plně nahrazuje platbu složenkou nebo bankovním převodem..

Inkaso snadno ve 2 krocích:

  1. Zadejte ve své bance souhlas s inkasem ve prospěch účtu O2 Czech Republic a.s., 209090692/0300. Při zřízení inkasa ve své bance nezadávejte: variabilní symbol, specifický symbol ani datum splatnosti.
  2. O zavedení inkasa nás informujte v Samoobsluze Moje O2 Family zde. Dalším způsobem, jak nás o inkasní platbě můžete informovat, je e-mail na adresu info.o2family@o2.cz. V tomto případě uveďte telefonní číslo, k němuž chcete inkaso nastavit a z jakého čísla účtu se bude platba strhávat.