Blokace SIM karty z důvodu ztráty/krádeže

Varování!
Pokud máte zapojenou službu Cestovní pojištění a jste právě v zahraničí, dojde současně s blokací karty k deaktivaci pojištění!
Chcete-li být i nadále pojištěn, zadejte datum ukončení vašeho současného pobytu v zahraničí, pojištění vám do tohoto data prodloužíme.
Za každý den pojištění do uvedeného data včetně bude naúčtován poplatek dle aktuálního ceníku.
Zadané datum nesmí přesáhnout 90 dní ode dne, kdy pojištění dané cesty začalo (tj. ode dne prvního přihlášení).
Výměnu a aktivaci nové SIM karty proveďte nejpozději do 15 dnů od blokace SIM karty, vyhnete se tak riziku vystavení smluvní pokuty.